Welkom

Recht op de man én het doel af
Klopt het gedrag in de organisatie met de ambitie die zij heeft? Baart een stroef lopend team kopzorgen? Of zit u wel op de juiste plek? Enkele voorbeelden waar u als manager, teamlid of medewerker tegenaan kunt lopen. De wil tot verandering is er vaak, durf en kunde ontbreken nogal eens. Als interim manager stroomlijn ik werkprocessen en worden structuren ge(her)ïntroduceerd. Teambegeleiding en coaching motiveren tot zelfreflectie. Waar ik werk ligt de focus op gedrag van mensen. Dit brengt beweging in de organisatie. Samen met u ontmantel ik schijnwerelden, kristalliseer en begeleid het keuzeproces en daag uit persoonlijke kwaliteiten effectiever in te zetten.

Mijn werkwijze is consequent en streeft recht op doelen af. Naturel en direct, maar steeds een spiegel voorhoudend. Ik spoor aan tot het verlaten van de comfort zone; het verleggen van grenzen buiten de geijkte paden. Op zoek naar de scheidslijn tussen echtheid & farce, rust & hectiek, spelen de veranderingssessies op diverse locaties af:
museum-speeltuin-kantoor-café-zee-park-windmolen-pretpark-racecircuit-bos-restaurant

Benieuwd naar de verandering die ik voor u beteken? Mail voor meer info naar ale@aleriedstra.nl of bel voor een intakegesprek naar 06-44 36 77 88.