Leiderschapsontwikkeling

Expertise

Leiderschapsontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Teamontwikkeling

Coaching

Leiderschapsontwikkeling
inspireren - anderen helpen groeien - nieuw perspectief

Leiders vormen een hefboom om gewenste resultaten te halen. Leiders maken het verschil tussen een duurzame organisatieverandering en stroperige veranderprocessen vol frustratie. Zij inspireren, brengen (nieuw) perspectief, helpen anderen groeien en zijn van invloed op de wereld om hen heen.
Wij helpen leiderschap (verder) te ontwikkelen en inhoudelijke ambities waar te maken. Wij helpen richting te geven, ruimte te scheppen en beweging te brengen.

Leiderschapsprogramma’s ontwikkelen wij samen met onze opdrachtgevers. Onderstaand een aantal succesvol geleverde programma’s die wij waar nodig verder op maat kunnen snijden.

Effectief Leiderschap
Een programma dat zich vooral richt op vergroten van effectiviteit en versterken van leiderschap in organisaties. Er is hierbij aandacht voor hard en zacht, waaronder:

  • probleemanalyse, prioriteren, plannen, delegeren en presenteren
  • inspiratie, omgaan met onzekerheid, persoonlijke maskers en eigen kracht

Dit programma bestaat uit twee workshops van elk twee of drie dagen. Tussen de workshops is ruimte voor intervisie en persoonlijke coaching.

Persoonlijk Leiderschap
Een programma dat zich vooral richt op versterken van persoonlijke effectiviteit. Thema’s die aan bod komen zijn:

  • leiden van binnenuit
  • leiderschap en organisatieverandering
  • presenteren vanuit persoonlijke kracht
  • effectief beïnvloeden zonder macht

Dit programma bestaat uit vier workshops van elk twee of drie dagen. Tussen de workshops is ruimte voor intervisie en persoonlijke coaching.

Krachtig middenkader
Een programma dat zich vooral richt op capaciteitsversterking van het middenkader. Thema’s waaraan gewerkt wordt zijn:

  • inspirerend communiceren en delegeren
  • omgaan met en leidinggeven aan veranderingen
  • voeren van lastige gesprekken
  • inrichten en bemensen van (nieuwe) organisaties

Dit programma bestaat uit drie workshops van twee dagen. Tussen de workshops is ruimte voor intervisie en persoonlijke coaching.